Dossier COVID-19

Om de (centrale) informatievoorziening rondom het Corona-virus en de implicaties voor de Medische Psychologie zo gestructureerd mogelijk te houden is dit dossier gecreëerd.

We zullen proberen alle informatie die de LVMP krijgt toegezonden en ook berichtgeving vanuit het bestuur zelf zo goed mogelijk te ordenen in de volgende sub-dossiers:

  1. Beleid en financiering
  2. Patiëntenzorg
  3. Nazorg & Post IC Syndroom
  4. E-health
  5. Informatie voor zorgpersoneel / Peer support in het ziekenhuis
  6. Literatuur

Willen jullie informatie met ons en jullie collega’s delen? Mail dan naar pr@lvmp.nl.