COVID-19: Beleid en financiering

Beleid

Deze dagen zien we ons, als psychologen in ziekenhuizen, geconfronteerd met een nieuw scenario. De dagelijkse gang van zaken moet veelal wijken voor spoedeisende zorg.

De collega psychologen werkzaam in het ziekenhuis blijven zich samen met artsen en verpleegkundigen dagelijks inzetten voor patiënten. Wellicht op een andere manier, maar met dezelfde betrokkenheid.

Voor de leden is hieronder (na inloggen) een overzicht beschikbaar hoe het overheidsbeleid per afdeling Medische Psychologie is geoperationaliseerd.

Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen om het overzicht in te zien. Nog geen lid? Snel en makkelijk lid worden. 

Financiering

Telefonische intakes, behandelcontacten en uitslaggesprekken in verband met de Corona-crisis worden gewoon geregistreerd alsof de patiënten op de poli zijn geweest. Je hoeft hierbij dus niks anders te doen dan normaal en dus niet met code 194155 (Gegevensbeheer) te registreren.

Waarom?

  1. Dit doet meer recht aan de geïnvesteerde tijd, zeker als je voor de registratie alleen gebruik kan maken van normtijden.
  2. Dit blijft zorgen voor correcte aantallen van intakes, behandelingen en dergelijke.
  3. Het heeft op deze manier in de DBC-zorgproducten geen financiële consequenties (als ze dat al zouden kunnen hebben). De kernverrichtingen blijven immers op een herkenbare manier geregistreerd (en gekoppeld aan een somatische DBC) worden.

Je kunt gegevensbeheer natuurlijk wel registreren wanneer je de patiënt alleen zakelijk (dus niet inhoudelijk) aan de lijn hebt, bijv. om een behandelcontact om te zetten naar een TC.

Op de website van de NZa is meer informatie te vinden. Zie o.a. dit artikel.