Beroepsprofielen: wie doet wat?

Het beroepsprofiel van de gz-psycholoog is sinds kort beschikbaar. Hier wordt onder meer in beschreven wat hij/zij doet, wat de specifieke deskundigheid is en waarin hij/zij zich onderscheidt van klinisch (neuro)psychologen en psychotherapeuten. Het NIP en de NVGzP hadden in samenwerking al eerder de beroepsprofielen van de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog opgesteld. Klik op voorgaande links om de documenten te openen.