Voorzitter

Dhr. J. Derwig (Joost)
Klinisch psycholoog
Rijnstate ziekenhuis Arnhem, afdeling Medische Psychologie

Vice-voorzitter

Mw. C. van Kempen (Chantal)
Klinisch psycholoog
Tergooi locatie Hilversum, vakgroep Medische Psychologie

Penningmeester en ledenadministratie (beoogd)

Mw. M. Rikkert (Marian)
Klinisch psycholoog
Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
E-mail: ledenadministratie@lvmp.nl

Secretaris & Portefeuillehouder PR

Dhr. J.C.P.J. Knobel (Jurgen)
Klinisch psycholoog
OLVG Amsterdam
E-mail: secretaris@lvmp.nl

Portefeuillehouder Wetenschap

Mw. prof. dr. A. Evers (Andrea)
Klinisch psycholoog
Hoogleraar gezondheidspsychologie
Universiteit Leiden

Portefeuillehouder Wetenschap

Mw. dr. C. Verhaak (Chris)
Klinisch psycholoog
Universitair hoofddocent
Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen
Amalia Kinderziekenhuis

Bestuurslid (beoogd)

Mw. dr. A.M.A. Keizer (Annemieke)
Klinisch psycholoog
Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Portefeuillehouder Kwaliteit

Mw. N. van der Veer (Nienke)
Klinisch psycholoog
St Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht
Afdeling Psychiatrie en Psychologie