Veranderd gedrag bij patiënten met hersenletsel

Leidraad EPD ziekenhuizen

Het afgelopen jaar is de werkgroep EPD van de sectie PAZ intensief…
Veranderd gedrag bij patiënten met hersenletsel

CvZ

Onlangs heeft het College van Zorgverzekeraars een concept rapport Geneeskundige GGZ, deel 2 voorgelegd aan verschillende beroepsverenigingen aangeboden met het verzoek om commentaar aan te leveren.
To access this post, you must purchase LVMP lid, Belangstellend lid, Aspirant lid or NVO, NIP, PAZ en NVGZP leden.