verzoek deelname enquête voor hulpverleners met patiënten met appearance or body image concerns

Ontevredenheid met je uiterlijk en problemen rondom het omgaan met een zichtbare aandoening/defect heeft enorme psychische en lichamelijke gevolgen. Er loopt momenteel een Europees project met als doel het in kaart brengen van de impact van ontevredenheid met je uiterlijk (http://appearancematters.eu/). In het kader van dit project willen we ook graag in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn voor psychosociale interventies en ondersteuning voor deze groep patiënten in Europa.
Daarom zijn we op zoek naar psychosociale hulpverleners (psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, etc) die werken met patiënten (volwassenen en kinderen) met problemen rondom het omgaan met hun uiterlijk. Hierbij kan worden gedacht aan patiënten met huidaandoeningen, patiënten van afdeling plastische chirurgie, patiënten met hazenlip, patiënten met borstamputaties, etc. Een doelgroep die ook door psychologen in ziekenhuizen regelmatig wordt gezien. Indien jij ook met deze doelgroep werkt zouden we het zeer op prijs stellen als je onderstaande enquête zou willen invullen!

Door deel te nemen draag je bij aan het verder stimuleren van verbeteren in de patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Een samenvatting van de resultaten zal beschikbaar worden gemaakt op de website (http://appearancematters.eu/). Onder de deelnemers zal ook een shopping voucher twv 50 euro worden verloot.

Voor meer informatie en om deel te nemen, kunt u op deze link klikken.

Stuur deze enquête ook door aan collega’s die mogelijk geïnteresseerd zijn om deel te nemen!

Voor vragen over de enquête kun je contact opnemen met interventionsurvey@uwe.ac.uk of Saskia.spillekom-vankoulil@radboudumc.nl.