Psychotherapie 2026: wat als de apps op zijn…

Datum en tijd

6 oktober 2016
hele dag

Het congres “Psychotherapie 2026” wil de aandacht vestigen op een nieuwe visie op de toekomst van de psychotherapie. Hoe zou deze er over tien jaar uit kunnen zien? We laten het denken in categorieën los en gaan op zoek naar universele, onderliggende factoren. We gaan met u, middels keynotes en ervaringsgerichte workshops, de kritische dialoog aan over hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het programma is opgebouwd uit vier keynotes en twee parallelle workshop-rondes.

De keynote sprekers zijn: Anton Hafkenscheid, Erwin van Meekeren, Rutger Goekoop, Dennis Tirch (VS, over compassie als common factor in therapie) en Ernst Bohlmeijer.

Neem vooral een kijkje op de website:www.psychotherapie2026.nl voor meer informatie over o.a. het programma en de registratie.

Accreditatie wordt aangevraagd bij: NIP – Eerstelijnspsychologie, FGzPt, NVvp & VGCt.

Wij verheugen ons op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de congrescommissie van de Stichting ter Bevordering van Ontwikkeling van de Psychotherapie,

 

Inge König, Martini Ziekenhuis

 

 

Kaart wordt geladen...