5e Hersencongres “Wat je zegt ben je zelf”

Datum en tijd

12 april 2016
09:00 - 16:00

Over identiteit, hersenen en stoornissen.

Na vier succesvolle edities presenteren wij u graag het 5e SWP Hersencongres dat plaats gaat vinden op 12 april 2016 in deMeervaart te Amsterdam!

Zelfbewust, zelfgenoegzaam, zelfkennis, zelfbeschikking, zelfbeeld, zelfmoord, zelfoverwinning, zelf…
Het ‘zelf’ waarnaar wordt verwezen is een verzamelterm, uitdrukking van de dynamische uitkomst van iemands ontwikkeling, diens eigenschappen, kenmerkende gedragingen en omstandigheden. Een ontwikkeling die wordt beïnvloed door erfelijkheid en cultuur, levenservaringen, ontwikkelingsfase, gezondheidstoestand en het kunnen omgaan met stress.
Het zelf-concept is het geheel van overtuigingen, voorkeuren, meningen en houdingen die op een systematische wijze zijn georganiseerd, in de hersens zijn vastgelegd en die de grondslag vormen van ons bestaan. Werd vroeger nog gedacht dat onafhankelijke hersengebieden exclusief verantwoordelijk zijn voor bepaalde functies en daarmee verbonden gedrag zoals waarnemen, spreken, bewegen, reageren en zo meer, inmiddels is het inzicht doorgebroken dat verbindingen tussen hersengebieden c.q. netwerken in het brein uiteindelijk het meest bepalend zijn voor dat gedrag.

Na het 4e congres dat ruim aandacht besteedde aan de netwerkvorming in het brein, legt het 5e SWP Hersencongres een verband tussen de wijze waarop de activiteit van een bijzonder netwerk van hersengebieden, het zogenaamde Default Mode Network, de basis vormt van het functioneren van het autobiografisch geheugen, van zelfcontrole en zelfregulatie, van het kiezen van persoonlijke doelen en van sociaal functioneren.

Op www.hersencongres.nl treft u het volledige programma van het congres met daarbij een toelichting op de inhoud. Inschrijven kan heel gemakkelijk online: www.hersencongres.nl/aanmelden .

Kaart wordt geladen...