Conferentie ‘Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten’

Datum en tijd

19 januari 2018
09:00 - 17:00

Geachte dames en heren,

In Nederland zijn ruim 600.000 mensen met COPD en dit aantal neemt toe. Jaarlijks worden 30.000 mensen in Nederland opgenomen in het ziekenhuis voor een COPD longaanval. In totaal gaat het om circa 200.000 ziekenhuisopnamedagen en heropnamen komen veel voor. Longaanvallen veroorzaken veel leed, sterfte en hoge zorgkosten.

 

Uitnodiging

U bent van harte uitgenodigd voor de conferentie ‘Van wens naar werkelijkheid: 25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten’ op vrijdag 19 januari 2018. Dan komen samen zorgverleners uit de thuiszorg, eerstelijn, ziekenhuizen; zorgverkopers en zorginkopers; innovatieadviseurs; zorgverzekeraars; (landelijke en regionale) beleidsmakers; wetenschappers en (vertegenwoordigers van) ervaringsdeskundigen om de nieuwste kennis en ervaringen uit te wisselen over het verminderen van ziekenhuisopnamedagen voor COPD longaanvallen.

 

Ervaringen worden gedeeld van pilotregio’s die werken met het LAN “Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname” en van andere lokale initiatieven gericht op het bereiken van minder COPD ziekenhuisopnamen. Ook worden wetenschappelijke inzichten gepresenteerd rond het systematisch verminderen van ziekenhuisopnamen. Daarnaast geven zorgverzekeraars, overheden en patiëntenorganisaties hun visie op dit onderwerp.

 

Het is de verwachting dat op den duur overal in Nederland van regio’s gevraagd wordt systematisch te werken aan het verminderen van ziekenhuisopnamedagen voor COPD en andere chronische ziekten. Dit vanuit het patiëntenbelang en de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de (long)zorg.

 

De conferentie wordt georganiseerd door de Long Alliantie Nederland, het Zorginstituut Nederland, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het Expertisecentrum Healthwise van de Rijksuniversiteit Groningen. Bijgaande flyer geeft meer informatie over de conferentie.

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op vrijdag 19 januari aanstaande!

Met vriendelijke groet,
Long Alliantie Nederland,

Aleid Wolfsen
voorzitter

 

Zie de flyer voor meer informatie.
Aanmelden kan op deze website.

Kaart wordt geladen...