De vroege sociale relatie in neurowetenschappelijk kader

Datum en tijd

13 juli 2013
09:15 - 17:15

Dit symposium vindt plaats op 13 september ter gelegenheid van het verschijnen van het boek: Infant’s social relatedness: an embodied brain process. A clinical view of typical development and disorders.

In de ochtend zal Charles Njiokiktjien aspecten van het neurale fundament van de vroege gehechtheid bespreken, o.a. het begrip ‘Theory of Body’. Christian Keysers belicht een specifiek neurologisch systeem, de spiegelneuronen, van belang voor intersubjectiviteit en empathie. Barış Korkmaz belicht een aspect van autistische kinderen: de gevoelens die ze over zichzelf hebben, met name eenzaamheid.

In de middag komen vooral de dwarsverbanden tussen taal, motoriek, aandacht en sociaal contact aan de orde zowel in de normale neuropsychologische functierelaties als in de klinische comorbiditeit. Fabienne Naber zal het verband tussen autisme en gehechtheid toelichten. Ank Verschoor belicht het overlappende gebied van spraak-taalontwikkelingsstoornissen en autisme en de differentiële diagnostiek met nadruk op de niet-verbale communicatie. Roel Willems belicht een vrijwel onbekend neuraal verband, dat tussen de motoriek/de handelingen en de spraak-taal. Dit verband is er zowel in de ontwikkeling van de taal als in de talige beïnvloeding van handelingen.

Voor aanmelding klik hier: [download#14]

 

Kaart wordt geladen...