Klinisch redeneren en Gedeelde besluitvorming

Datum en tijd

8 april 2016
09:00 - 17:00

Op vrijdag 8 april 2016 vindt het achtste jaarcongres van de Stichting Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog & Klinisch neuropsycholoog (WKK) plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit jaar met als thema:

“Klinisch redeneren en Gedeelde besluitvorming”

Binnen de gespecialiseerde GGZ komen klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen steeds meer in de rol van regiebehandelaar en regisseur van diagnostiek en behandeling. Voor deze rol van ‘playing captain’ zijn klinisch redeneren en shared decision making belangrijke gereedschappen.

Keynote sprekers zijn Cilia Witteman, Bas Haring en Jim van Os. Witteman zal de algemene inleiding op de dag geven en vooral stil staan bij klinische besliskunde, oordelen en beslissen. Bas Haring zal de filosofische kant benadrukken en Jim van Os is gevraagd zijn ‘tegendenkkracht’ te tonen over maatschappelijk-politieke en behandelinhoudelijke ontwikkelingen binnen de GGZ.

Oproep RINO Groep posterprijs
Klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en GZ-psychologen in opleiding tot specialist worden uitgenodigd een poster te maken over lopend of afgerond wetenschappelijk onderzoek. We dagen je uit vóór 1 maart 2016 een posterpresentatie te mailen naarmaarten@zonderzorg.nl. Aan de maker van de beste poster wordt door de RINO Groep een posterprijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000. Zij die een poster mogen presenteren, betalen een sterk gereduceerde toegangsprijs van € 100,- voor het congres.

Laat deze unieke kans niet aan je voorbij gaan! Veel collega’s zullen namelijk op deze manier te weten komen waarover je onderzoek doet. Mogelijk kun je waardevolle (onderzoeks)contacten opdoen tijdens de pauzes, waarin je je poster desgewenst kunt toelichten of eventuele vragen kunt beantwoorden.

Programma, meer informatie en aanmelden
Het definitieve programma én de mogelijkheid om u op te geven voor het congres zijn inmiddels bekend. Lees meer over het programma, over de posterprijs en geef u nu op via www.zonderzorg.nl/jaarcongres of bekijk de bijgevoegde congresfolder.

Met vriendelijke groet,

De congrescommissie van de Stichting Wetenschapsbevordering Klinisch psycholoog & Klinisch neuropsycholoog,

Floor Boekholt
Tony Bloemendaal
Jeanette Dijkstra
Lidwien Geertjens
Jos de Keijser
Sanne Tinga

Kaart wordt geladen...