Ledenvergadering LVMP/PAZ: over WGBO, beroepscode NIP, Wpb, EPD en de AVG

Datum en tijd

25 mei 2018
09:30 - 17:30

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Deze verandering in de wet zal ook invloed hebben op hoe wij als psychologen om dienen te gaan met gegevens van patiënten in het elektrisch patiëntendossier (EPD).

Tijdens het ochtendgedeelte van de ledenvergadering zal Menno Mostert, docent gezondheidsrecht bij het UMCU, je informeren over de impact van deze verordening op het werken vanuit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Rosalinde Visser, stafmedewerker beroepsethiek bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) hebben we gevraagd toe te lichten hoe de NIP beroepscode zich verhoudt tot de AGV en EPD. En Marcel Heldoorn van de Patiëntenfederatie Nederland is uitgenodigd om met ons en de twee andere gastsprekers in gesprek te gaan over het o.a. het perspectief van de patiënt ten aanzien van EPD, wetgeving en beroepscode.

Na de lunch is er gelegenheid voor de verschillende EPD gebruikersgroepen (HIX en EPIC) om met elkaar hierover te discussiëren. Dan zal ook het opleidersoverleg weer plaatsvinden en hebben de commissie Wetenschappelijk onderzoek en Onderwijs en de richtlijnencommissie een korte bijeenkomst.

In het middagdeel komt voor de toekomst van de PAZ en de veranderingen bij het NIP aan de orde en wordt aandacht besteed aan diverse kwaliteitsaspecten zoals voortgang veldnormen en de clinical practices.

We sluiten de dag af met een borrel.


Het programma

09.30-09.35Inloop met koffie
09.35-09.45Welkom: Introductie nieuwe leden 

09.45-10.30

 

 

 

Privacy en EPD
met Menno Mostert, docent gezondheidsrecht UMCU
Achtergrond van de veranderingen in wetgeving omtrent gegevensbeheer.
Implicaties voor psychologen in ziekenhuizen. Waaraan moeten we voldoen?
10.30-11.15

 

Het EPD in perspectief van de AVG en de Beroepscode voor psychologen.
Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker beroeps­ethiek bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
11.15-11.30 korte pauze
11.30-12.15Het perspectief van de patiënt ten aanzien van privacy en het EPD
met Marcel Heldoorn, Patiëntenfederatie
12.15-12.45Forum discussie – gelegenheid voor leden om vragen te stellen
13.00-13.30Lunch
13.30-14.30

 

 

Parallel sessies
a) opleidersoverleg
b) richtlijnencommissie
c) HIX en EPIC (EPD in het ziekenhuis)
d) op te richten commissie Onderwijs & Onderzoek
e) PR commissie
14.30-15.00Nieuwe NIP en sectie PAZ 2018/2019
15.00-16.00Voortgang werkgroep Veldnormen Medische Psychologie
en Clinical Practices
16.00-16.10Rondvraag / afronding bijeenkomst
16.10-17.00Uitloop met borrel
We zien u graag op 25 mei!

LET OP! De ledenvergadering is in Nieuwegein.

 

 

 

Kaart wordt geladen...