Ledenvergadering LVMP

Datum en tijd

22 april 2016
09:00 - 16:00

Zoals reeds aangekondigd komen we 22 april weer samen voor een ledenvergadering van de LVMP. Tevens is besloten de PAZ-leden op deze dag ook bijeen te roepen voor een korte vergadering, met name voor het instemmen met nieuwe commissie- en bestuursleden. Vandaar dat de agenda ondertussen enigszins is aangepast. Dit keer hebben we naast een vergaderdeel weer sprekers uitgenodigd voor een inhoudelijk deel in de middag. Bovendien willen we deze dag weer combineren met een afspraak met de praktijkopleiders.

We hebben een centrale locatie gekozen omdat we hopen dat velen van jullie komen. We komen samen in de Amershof te Amersfoort. Een routebeschrijving naar deze locatie vindt u hier.

De voorgenomen besluiten van vorige vergadering zullen deze keer ter stemming gebracht worden. De conceptnotulen zijn nu alvast beschikbaar, zodat u deze goed kunt bekijken. De stukken rondom de jaarafrekening en de lezingen zullen volgen. Hieronder volgen het voorlopige programma en de stukken.


Programma

09.00-09.30Inloop met koffie
09.30Welkom nieuwe leden introductie
09.45Notulen vorige keer voorgenomen besluiten met handopsteking
zie bijlage             besluitvormend
10.00Stand van zaken vanuit bestuur, LVMP visie, financiën, PR, kwaliteit, visitatie
zie bijlage             informerend
10.45Koffie pauze
11.00Stand van zaken vanuit leden, input in de LVMP visie
.                              opiniërend
11.45Afscheid oude leden en stemming nieuwe leden bestuur en commissies (PAZ leden schuiven aan)
zie bijlage             besluitvormend
12.00Lunch met bijeenkomst voor alle praktijkopleiders
Onderwerpen: consortium vorming: stand van zaken en hoe verder in verschillende regio’s, medische psychologie in pre- en postdoctoraal onderwijs
13.00Uitslag stemmingen en stand van zaken PAZ/NIP
zie bijlage             besluitvormend
13.30
14.30
Chris Hinnen: “Structuur pathologie vs neurotische pathologie” – Theorie en praktijk
Bianca van Moorst: psychotherapeut, seksuoloog en GioS verbonden aan het OLVG
15.30Discussie en afsluiting

 


Stukken

 

Reserveer 18 november 2016 alvast in uw agenda voor de volgende ledenvergadering.

Kaart wordt geladen...