Nascholing Medische Psychologie en Medisch Maatschappelijk Werk: Angstklachten en psychologische behandeling bij volwassenen en kinderen met somatische ziekten

Datum en tijd

10 september 2018
17:00 - 19:45

Deze nascholingsavond zal in het teken staan van het thema angst. Angstklachten komen veel bij lichamelijke ziektes en ziekenhuis- of tandartsbezoek voor. Op deze avond zal er vanuit verschillende patiëntenpopulaties aan dit thema aandacht worden besteed.

 

Voorzitter: dr. Petra Servaes, klinisch psycholoog, Medische Psychologie, Radboudumc

 

Programma:

17.00-17.15 Angst voor progressie van ziekte bij patiënten met een mitochondriële ziekte

Mitochondriën bevinden zich in bijna elke cel waaruit ons lichaam is opgebouwd. Een belangrijke functie van mitochondriën is het maken van energie; het zijn de ‘energiefabrieken’ van de cel. Bij een mitochondriële ziekte werkt de energiestofwisseling niet optimaal en ontstaan problemen met organen of weefsels die veel energie nodig hebben (bijv. hersenen, hartspier). Sommige mitochondriële aandoeningen zijn zo ernstig dat kinderen jong overlijden. Bij anderen kan het beloop relatief milder zijn met ook qua levensverwachting een veel betere prognose. Het lange diagnostische traject, de onzekerheid over het beloop van de ziekte en de afwezigheid van een medicijn kunnen resulteren in angst voor progressie van de ziekte. In deze presentatie komt een wetenschappelijk studie aan bod waarin angst voor progressie is onderzocht bij volwassen patiënten met een mitochondriële ziekte.

Dr. José Custers, wetenschappelijk onderzoeker, Medische Psychologie, Radboudumc

17.15-17.45 Angst voor de tandarts

Angst voor de tandarts is iets wat veel mensen herkennen, bijna de helft van de Nederlanders gaat met angst naar de tandarts. Voor sommige mensen is deze angst zo heftig dat ze de tandarts gaan vermijden, met vaak verstrekkende gevolgen voor het gebit. In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde werken tandartsen gespecialiseerd in angst samen met psychologen, met als doel mensen weer behandelbaar te krijgen in de tandartsstoel. Als psycholoog hebben we een belangrijke bijdrage in de diagnostiek en/of behandeling van extreem angstige volwassenen. Dit doen we in de spreekkamer, maar met name ook in de tandartsstoel. In de presentatie zal, met behulp van casuïstiek, stil gestaan worden bij diagnostiek en behandeling van extreem angstige volwassenen.

Dianne Groenen, GZ-psycholoog in opleiding, Medische Psychologie Radboudumc

17.45-18.15 Pauze met een broodje

18.15-18.45 Angst voor recidief na behandeling voor kanker

Steeds meer mensen overleven kanker. Toch hebben veel mensen ook na een succesvolle behandeling dagelijks te maken met de gevolgen van de ziekte. Ze zijn bijvoorbeeld bang om opnieuw ziek te worden. Een begrijpelijke angst die niet prettig, maar wel functioneel is. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je alert bent op symptomen. Daarbij motiveert het om gezonder te leven. Sommige mensen zijn echter zo bang, dat het hen beperkt in het dagelijkse leven. Voor deze personen is de angst niet langer functioneel; het werkt ze juist tegen. In deze presentatie komt de wetenschappelijke stand van zaken rondom angst voor recidief aan bod en wordt een blended CGT behandeling gericht op angst voor recidief besproken. Ten slotte worden de resultaten van een studie naar het effect van deze behandeling gepresenteerd.

Dr. Petra Servaes, klinisch psycholoog, Medische Psychologie, Radboudumc

18.45-19.30 Angst bij kinderen in het ziekenhuis

Bezoek aan het ziekenhuis roept bij veel kinderen angst op. Dat heeft verschillende achtergronden. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn en een traumatische impact hebben. In de presentatie zal trauma in relatie tot medische aandoeningen en behandelingen bij kinderen centraal staan. Verschillende situaties komen aan bod: reactie op een ernstig fysiek letsel, impact van medische diagnostiek/behandelingen (zoals prikken), confrontatie met ingrijpende diagnose. Er zal aandacht zijn voor verschillende ontwikkelingsfasen en voor de rol van ouders. Ook zullen aanbevelingen worden gegeven over wat we om de zorg kunnen doen om trauma te voorkomen of te verminderen. Aan de hand van casuïstiek zullen ook de lange termijn effecten van deze ervaringen besproken worden.

Dr. Chris Verhaak, klinisch psycholoog & sectieleider K&J, Medische Psychologie, Radboudumc

19.30-19.45 Vragen & discussie

Dr. Petra Servaes, klinisch psycholoog, Medische Psychologie, Radboudumc

 

Plaats: Radboudumc, Demozaal Pathologie, route 828, Nijmegen.

Deelname: Deelname is gratis. U dient zich aan te melden via: referaten.mps@radboudumc.nl.

 

Kaart wordt geladen...