Somatisatie – de complexe relatie tussen lichaam en geest

Datum en tijd

5 februari 2021
hele dag

De relatie tussen lichaam en geest houdt psychologen, artsen en filosofen al eeuwen bezig. Somatiseren is een normaal menselijk verschijnsel, maar kan uitmonden in een psychische stoornis. Bijvoorbeeld als lichamelijke klachten niet verklaard kunnen worden, of ernstiger / langduriger zijn dan op grond van de onderliggende oorzaak te verwachten is.  Er is op dit specifieke terrein behoefte aan scholing en goed opgeleide professionals, zoals ook in de zorgstandaarden wordt aangegeven.

Daarom deze nascholing, waarin drie deskundigen op dit terrein u volledig bijpraten over het boeiende en complexe terrein van de somatisatie, ook wel psychosomatiek genoemd. De wetenschappelijke evidentie van interventies wordt besproken en daarnaast worden aanbevelingen gegeven die expert-based zijn. De vertaling naar de klinische praktijk krijgt uiteraard ruim de aandacht.

In de ochtend informeren we u over de volle breedte van de psychosomatiek: van assessment, tot evidence-based behandelen, naar diversiteit. Er zal worden ingegaan op de onderliggende theoretische modellen en op plaats en de rol van zorgstandaarden. De middag bestaat uit interactieve verdiepende sessies over het starten van een behandeling, de valkuilen die u onderweg kunt tegenkomen en het omgaan met culturele verschillen. Tenslotte zal uw kennis nog worden bijgespijkerd en getoetst in een afsluitende kennisquiz.

Aan het einde van de dag bent u helemaal up-to-date op het gebied van somatisatie én kunt u deze kennis toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Programmacommissie

Prof. dr. Sako Visser, dagvoorzitter
Prof. dr. Theo Bouman
Dr. Michel Reinders

Programma

Ga naar deze website voor het programma en om u in te schrijven.

Online én op locatie

Voor zover de corona-maatregelen het toestaan, wordt deze bijeenkomst hybride (deels op locatie, deels online) georganiseerd. In verband met de accreditatievoorwaarden voor online scholing worden interactieve momenten in het programma opgenomen. Voor het online bijwonen van het symposium geldt een gereduceerd inschrijfgeld. U kunt bij inschrijven uw voorkeur aangeven.

Accreditatie

Aangevraagd bij FGzPt, NVP, NVvP, NIP en VSR

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 299

Online deelnemen
Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

(GZ, klinisch en neuro)psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Overige belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom!

Inschrijven

Ga naar deze website voor het programma en om u in te schrijven.