Symposium: Acute Ziekenhuispsychiatrie in de praktijk

Datum en tijd

11 oktober 2018
09:00 - 16:00

De De Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie (NFZP) organiseert op 11 oktober een symposium over

Thema van het symposium is de acute psychiatrie en het ziekenhuis. Het Leids Universitair Medisch Centrum is daar een passende locatie voor.

Zie voor meer informatie over het programma: de folder en de flyer.

U kunt zich voor dit symposium inschrijven via de mail weversm@outlook.com, onder vermelding van naam, werkgever, functie en BIG-registratienummer (accreditatie  is aangevraagd bij de NVvP en de kwaliteitsregisters V&V en VSR). Gelijktijdig maakt u uw inschrijfgeld over op NL04 INGB 0002 9979 27 t.n.v. Stichting NFZP o.v.v. symposium ziekenhuispsychiatrie, met vermelding van uw naam en woonplaats. Het inschrijfgeld bedraagt € 185,- per persoon, incl. lunch en borrel.

Kaart wordt geladen...