Symposium Cognitieve Revalidatie

Datum en tijd

12 maart 2015
09:30 - 17:00

Achtergrond: De afgelopen 4 jaar is een landelijk team van onderzoekers actief geweest met diverse onderzoeksprojecten op het gebied van de cognitieve revalidatie voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel zoals CVA, traumatisch hersenletsel en Parkinson. Het onderzoek is financieel ondersteund middels het programma ‘Hersenen en Cognitie: Maatschappelijke innovatie’ van NWO. Nu de resultaten van de onderzoeksprojecten bekend zijn, willen de onderzoekers deze graag met collega’s in de klinische praktijk en de wetenschap delen.

Doelstellingen: In het onderzoeksprogramma stonden de volgende twee thema’s centraal: effectiviteit van cognitieve revalidatie programma’s bij nieuwe doelgroepen patiënten en identificatie van factoren die van invloed zijn op het succes van de revalidatie na hersenletsel. Tijdens het symposium worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Tevens kunnen de deelnemers in praktische workshops kennis maken met de neuropsychologische behandelprotocollen en klinische instrumenten ter uitbreiding van het neuropsychologisch onderzoek die uit de verschillende onderzoeksprojecten zijn voortgekomen.

Doelgroep: Het symposium is primair gericht op (neuro)psychologen werkzaam met patiënten met hersenletsel in multidisciplinaire behandelteams. Daarnaast is het symposium ook interessant voor andere leden van het behandelteam zoals revalidatiearts, psychiater of specialist ouderengeneeskunde.

Voor meer informatie zie de flyer cognitieve revalidatie

Kaart wordt geladen...