Symposium Gerion: “Yes we can”

Datum en tijd

31 januari 2014
09:30 - 16:30

‘Yes we can!’

Versterken van de kracht van het zorgsysteem

 

De kwaliteit van leven en levenslust van ouderen met een verminderende regie is sterk afhankelijk van de wijze waarop hen ondersteuning wordt geboden. Door de huidige koers naar een ‘participatiesamenleving’ en de versobering van zorg raken kwetsbare ouderen toenemend aangewezen op de hulp van hun naasten, en wordt de taak van verzorgenden zwaarder. Dit 7e symposium over gedragsproblemen bij ouderen vanuit psychologische invalshoek concentreert zich daarom dit keer volledig op het versterken van de kracht van het zorgsysteem.

Het symposium is primair bedoeld voor psychologen die werkzaam zijn in de ambulante of de intramurale ouderenzorg, maar kan zeker ook boeiend zijn voor artsen, casemanagers, verpleegkundigen en andere belangstellenden.

Organisatie: GERION, het opleidingscentrum voor professionals in de ouderenzorg van VUmc. Datum: vrijdag 31 januari 2014. Plaats: Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam. Kosten: 195 euro. Informatie en aanmelding: via de website: www.gerion.nl, doorklikken naar Nascholing

Voor meer informatie, download de folder [download#18]

 

 

Kaart wordt geladen...