Symposium – Psychiatrie in het ziekenhuis

Datum en tijd

19 november 2019
09:30 - 17:00

SOMATISCH-PSYCHIATRISCHE COMORBIDITEIT ANNO 2019

Voor patiënten met (complexe) somatisch-psychiatrische comorbiditeit is goede zorg onontbeerlijk. Zij hebben gemiddeld een meer dan 20 jaar kortere levensduur! Door de wederzijdse negatieve beïnvloeding van somatische en psychiatrische aandoeningen is geïntegreerde zorg noodzakelijk. In dat zorgproces ontmoeten deze kwetsbare patiënten veel hulpverleners waarbij het in de keten door spraakverwarring én het ontbreken van kennis over elkaars domein met regelmaat mis of ineffectief verloopt. Het is dan ook essentieel om kennis te nemen van de laatste stand van zaken binnen de verschillende somatisch medisch specialismen. Aandacht voor elkaars vakken resulteert in een meer ‘gemeenschappelijke taal’ waardoor de verschillende invloeden van onderliggende somatische en psychische processen van een ernstige aandoening in de praktijk eerder wordt ontdekt. Met uiteraard positieve consequenties voor de kwaliteit en de uitkomst van de behandeling. Tegen de achtergrond van alle actuele ontwikkelingen in zowel de somatiek als psychiatrie komt tijdens dit symposium onder voorzitterschap van Annette Hegeman een scala aan deskundigen aan het woord. De inhoudelijke thema’s worden ondersteund door korte interactieve casuïstiek. Tijdens dit intensieve symposium staat steeds de relevantie voor de dagelijkse praktijk voorop.

Meer informatie over het programma en inschrijven kunt u hier vinden.


Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor ziekenhuispsychiaters en -psychologen, medisch psychologen en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij o.a. de FGzPt en het NIP.

Locatie

De Nieuwe Liefde te Amsterdam