Theatrum Psychiatricum

Datum en tijd

3 oktober 2013
hele dag

Het symposium Theatrum Psychiatricum wordt op 3 oktober 2013 gehouden in het auditorium van Burgers Zoo in Arnhem en heeft een andere opzet dan gebruikelijk. Er is een podium waar sprekers, deskundigen en toehoorders elkaar informeren, inspireren en met elkaar confereren. Er zijn beeldende en instrumentale intermezzi. Verrassende en spontane gedachten, associaties, creaties leiden tot onverwachte gebeurtenissen.

Er zijn vier bedrijven: fascinatie (over katatonie), wanhoop en hoop (over depressie), bondgenootschap (over suïcidaal gedrag), grenzen verleggen (over comorbide somatisch ziekte).

De actes, zullen, naar analogie van TED talks, maximaal 10 minuten duren: een deskundige op een specifiek terrein legt iets uit, stelt een
vraag, presenteert zijn drie belangrijkste ideeën. Achter het podium zijn twee beeldschermen, waar input verkregen wordt via twitter en
skype verbindingen. De gesprekleider, facilitator en aanjager, Frénk van der Linden, interviewer/publicist, zal de deelnemers interactief betrekken bij het gepresenteerde.

In het Theatrum Psychiatricum worden psychiaters en psychologen een dag interactief uitgedaagd door wetenschappers en clinici hun vak nog beter te leren kennen om het in de breedte te kunnen uitoefenen. Het wil informeren en inspireren.

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Bas Verwey. Hij is 30 jaar werkzaam geweest als psychiater in het Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem.

Voor meer informatie zie  www.theatrumpsychiatricum.nl en inschrijven kunt u via  http://www.eventure-online.com/eventure/welcome.do?type=participant&congress=89_3TP&page=index

Kaart wordt geladen...