Webinar psychotrauma- en rouwproblematiek na COVID-19 (deel 1)

Datum en tijd

27 mei 2020
20:00 - 22:30

De NtVP presenteert een geaccrediteerd drieluik aan webinars. Wat is passende nazorg voor psychotrauma- en rouwproblematiek in de COVID19-crisis? In de webinars verdiepen we ons in de verschillende fasen binnen de crisis, het beloop van klachten en de zorgbehoeften van IC-corona-patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals.

Deel I:

27 mei 20:00 – Medische psychologie: nazorg voor IC-patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals van COVID19-afdelingen
Een webinar met de lessons learned in de psychotraumazorg van de afgelopen maanden binnen de Medische psychologie. Deelnemers krijgen handvatten voor de omgang met acute klachten en de behandeling van blijvende psychotrauma problematiek. Er is specifieke aandacht voor de cognitieve en fysieke comorbiditeit bij het Post intensive care syndroom (PICS) en wat dit betekent voor een (trauma)behandeling.

Sprekers
• Dr. Jacqueline Hochstenbach, klinisch neuropsycholoog, Reinier van Arkel
• Jantine Visser, klinisch psycholoog en trauma-psycholoog afdeling medische psychologie, Groene Hart Ziekenhuis
• Noor Assmann, klinisch psycholoog en inhoudelijk manager afdeling medische psychologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

Meer info via: https://www.ntvp.nl/covid-19-in-de-praktijk/drieluik-webinars-nazorg-covid-19/