Zomercongres Body and Mind

Datum en tijd

4 juni 2015
09:00

Wat zouden medici moeten weten van psychologische factoren en wat zijn de belangrijkste inzichten voor psychologen? 

Traditioneel gezien behandelen medici het lichaam, en psychologen en psychiaters de geest. Het Cartesiaanse dualisme dat hierin doorklinkt, is helaas nog altijd actueel en weinig constructief gebleken. In het congres Body & Mind wordt het grijze gebied tussen de somatische en psychische domeinen in de zorg verkend. Hoe beïnvloeden lichamelijke en psychische factoren elkaar in uiteenlopende problemen? Wat zouden medici moeten weten van psychologische factoren en wat zijn de belangrijkste somatische inzichten voor psychologen?

Gerenommeerde nationale en internationale sprekers bieden een geïntegreerde kijk op lichamelijke en psychische klachten en problemen in zowel de somatische als de geestelijke gezondheidszorg. Naast keynote lezingen wordt ook een aantal verdiepende en interactieve seminars aangeboden.

Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd en toegekend door:

ABAN             6 punten
FGzPt            5 punten
VGCt              4 punten
NIP                2,5 punten (behandeling), 2 punten (diagnostiek) en 2 punten (overig)

Kosten

De kosten bedragen €245,- per deelnemer

Studenten betalen €125,- (bewijs van inschrijving bij de aanmelding uploaden)
(ook studenten in opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Psychotherapeut)
Leden NVGzP betalen €195,-

Betaling uitsluitende via IDeal

Nog geen lid van de NVGzP?
Voor € 25,- extra wordt u als congresdeelnemer tevens lid van de NVGzP.
N.B. de congreskosten blijven € 245,-!
Wat moet u doen?
U geeft op het aanmeldingsformulier aan dat u lid wenst te worden en ontvangt een factuur van de NVGzP.

Voor meer informatie en aanmelding: http://www.ppo-opleidingen.nl/congres

Kaart wordt geladen...