Gerdien Schuitemaker

Huidige functie: klinisch psycholoog, medisch manager en afdelingshoofd  afdeling medische psychologie en medisch maatschappelijk werk, Antonius ziekenhuis te Sneek.

Nevenfuncties: supervisor en leertherapeut VGCT, lid Regionaal Tuchtcollege Groningen, bestuurslid PAZ en LVMP (financiering).

Lidmaatschappen: NIP, NVP, VGCT, Vereniging EMDR Nederland.

Werkadres: Antonius ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, postbus 20.000, 8600BA, Sneek.

Tel: 0515-488351 (secr.), 0515-488468.

Emailadres: gschuitemaker@antonius-sneek.nl