Hoofdbehandelaarschap

De commissie Meurs werd in augustus 2014 ingesteld door de partijen van het Bestuurlijk Akkoord. Op maandag 18 mei zal het advies van de commissie Meurs over het hoofdbehandelaarschap in de GGZ worden gepubliceerd. De minister is van plan hier nog dezelfde week op te reageren.

Dit blijkt uit een brief die de minister op 8 mei heeft toegestuurd aan de Tweede Kamer.

De commissie Meurs werd in augustus 2014 ingesteld door de partijen van het Bestuurlijk Akkoord. Het advies van de commissie zal naar verwachting van grote invloed zijn op de regelgeving met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap vanaf 2016 of 2017. Dit is met name voor gz-psychologen die werkzaam zijn in de gespecialiseerde GGZ van groot belang.

Voor meer informatie: hoofdbehandelaarschap