Intervisie-bijeenkomsten psycho-sociale oncologie

Beste (GZ of klinisch) psycholoog/ psychotherapeut,

In 2013 heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) i.s.m. Integrale Kanker Centra Nederland (IKNL) voor het eerst intervisie/casuïstiekbijeenkomsten voor psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de psychosociale oncologie georganiseerd. Het betrof een pilotjaar dat succesvol is geëvalueerd. De NVPO en IKNL zijn daarom verheugd u mee te delen dat de bijeenkomsten ook in 2014 zullen worden aangeboden op de locaties: Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht en Groningen.

InschrijvenPsychologen en psychotherapeuten kunnen zich vanaf heden inschrijven. Er kunnen maximaal 25 personen per bijeenkomst deelnemen. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Wij hopen u bij (één van) de bijeenkomsten te kunnen begroeten!

Hartelijke groet,

Vivian Engelen

Dr. Vivian EngelenNederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie Delflandlaan 201062 EB Amsterdam 020-3415812 v.engelen@nvpo.nl www.nvpo.nl Op donderdag afwezig