Kwaliteitsvisitatie is de kwaliteit van de zorg

Doel van de kwaliteitsvisitatie is de kwaliteit van de zorg, die het specialisme Medische Psychologie levert, te bevorderen door middel van terugkoppeling van de resultaten van verricht onderzoek. Teneinde een oordeel te kunnen formuleren over de kwaliteit van de beroepsuitoefe­ning wordt aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling, de professionele activiteiten, het functioneren van de vakgroep/afdeling/maatschap, de organisatie van de zorgverlening, het patiëntenperspectief en de evaluatie van de zorg.

Hiertoe dient de afdeling een uitvoerige vragenlijst te beantwoorden en voert de commissie gesprekken met de medewerkers van de afdeling, vertegenwoordigers van de directie of Raad van Bestuur, het bestuur medisch staf en belangrijke verwijzers. Tijdens de visitatie zullen naast de visitatievragenlijst ook de uitkomsten van een door de afdeling gehouden patiëntenenquête, verwijzers-enquête en een quickscan voor het vakgroepsfunctioneren worden besproken.

Verbetering van kwaliteit van de patiëntenzorg

De visitatie resulteert in een mondelinge en schriftelijke terugkoppeling van de bevindingen van de commissie. De hierin opgenomen aanbevelingen dienen de verbetering van kwaliteit van de patiëntenzorg, en kunnen worden gebruikt als ondersteuning in verder te formuleren beleid en de uitwerking hiervan met verwijzers en management.

De voorbereiding en deelname aan de visitatiedag is door de FGzP erkend als vorm van intercollegiale toetsing in het kader van de herregistratie van de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.
De kosten voor de visitatie bedragen €2450,- (incl BTW).

Hier vindt u alle documenten die horen bij onze kwaliteitsvisitaties. Deze heeft u bijvoorbeeld nodig indien u binnenkort wordt gevisiteerd. Ook kunt u achtergrondinformatie over onze kwaliteitsvisitaties vinden. De documenten zijn alleen voor leden toegankelijk.

Voor leden zijn de visitatielijsten direct toegankelijk.

Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen om de visitatielijsten te downloaden. Nog geen lid? Snel en makkelijk lid worden.