LVMP commissies

BeroepsBelangen-commissie (BBC)

Opdracht: gevraagd en ongevraagd advies leveren over uiteenlopende zaken die spelen binnen de vereniging en binnen het werkveld van de Medische Psychologie aan het bestuur van de LVMP.

Commissieleden:

 • mw. G.J. de Boer-Zoet (Gerda)
 • dhr. H. van Dis (Huib), voorzitter
 • mw. J.E.W.M. van Dongen (Jeanette)
 • dhr. S.J. Fischer (Steven), namens het bestuur
 • mw. M. Fonk (Marieke)
 • dhr. F.M. Hoogwegt (Frans)
 • dhr. J. Jeuken (Jac)
 • mw. J. Prins (Judith)
 • dhr. L.J.M. Timmermans (Leo)
 • dhr. W. van Veenendaal (Willem)
 • mw. H. Withaar (Rik)

Congres-commissie

Opdracht: organisatie van congres Medische Psychologie, “de Davos sessies“.

Commissieleden:

 • mw. K. van Eekeren (Krista)
 • mw. K. van der Schoot (Kim)
 • mw. E.C.G. Spanhoff (Evanne), voorzitter
 • mw. M. van Roest (Margreet), externe ondersteuning

Commissie Kind&Jeugd (K&J)

Commissieleden:

 • mw. L. Beek (Laura)
 • mw. B. Houtzager (Bregje)
 • mw. H. Lootens (Hilde), vanuit bestuur
 • mw. N. Maas (Nienke), voorzitter

PR-commissie

Opdracht: profilering en professionalisering van de Medische Psychologie.

Commissieleden:

 • dhr. W. van den Berg (Wisse)
 • mw. G.W.F. Dekkers (Guus)
 • mw. A. George (Aura)
 • dhr. J.P.C.J. Knobel (Jurgen), namens het bestuur
 • mw. M.W. van Leeuwen (Machteld), voorzitter

Visitatiecommissie

Opdracht: De kwaliteit van het medisch psychologisch handelen in de ziekenhuizen waar onze leden werken te inventariseren, te beoordelen en te bevorderen, door middel van het organiseren van visitaties van ziekenhuizen waarin onze leden werkzaam zijn. De commissie maakt hierbij gebruik van een uitgebreid visitatiereglement.

Commissieleden:

 • mw. H.J.M. Brus (Rian)
 • mw. E.M. van Dijk-Lokkart (Alice)
 • mw. I.A.H.M. Hoelsgens (Ingrid), vice-voorzitter
 • mw. M. Holleman (Meike)
 • mw. W.A. Kijlstra (Wytske)
 • dhr. dr. A.A. Knipping (Alex), voorzitter
 • mw. dr. M.M. ter Kuile (Moniek)
 • mw. E.M. van Kuyk (Maaike)
 • mw. M. de Lugt (Monique)
 • mw. dr. N.M. Maas-van Schaaijk (Nienke)
 • mw. I.J.W. Rijkhoff (Ivanka)
 • mw. A.C. Ruiten (Annette)
 • mw. dr. A.A.J. Schiffer (Angélique)
 • mw. dr. I.A.D.A. van Tilborg (Ilse)
 • mw. I.M. Visser (Inge)
 • mw. M.E. de Weerdt (Marli)
 • dhr. dr. S.P. van der Werf (Sieberen)
 • dhr. W.S. Wierenga (Wim)
 • mw. R.A. Doorten (Ina), secretariaat

Commissie Onderwijs & Onderzoek

Commissieleden:

 • mw. F. Bennebroek (Floor)
 • dhr. J.P.C.J. Knobel (Jurgen)
 • mw. S. Sankotic (Sanja)
 • Mw. dr. C. Verhaak (Chris)
 • Mw. prof. dr. A. Evers (Andrea)

Kascommissie

Opdracht: Controle uitoefenen op de financiën van de LVMP en eenmaal per jaar verslag doen aan de Algemene Ledenvergadering.

LVMP werkgroepen

Werkgroep Bariatrie

Werkgroepleden:

 • mw. E. Blommerde (Edith)
 • mw. J. Engelen (Judith)
 • mw. A. Heessels (Astrid)
 • dhr. M. Hermens (Mark)
 • dhr. S.C.H. Hinnen (Chris)
 • dhr. G. van Hout (Gerbrand)
 • mw. A. de Kloe (Anja)
 • mw. L. Özer-Gök (Lâle)
 • dhr. T. Merkus (Theo)
 • dhr. S. Salet (Sjoerd)
 • mw. N. Schuilwerve (Noor)
 • mw. E. Sloots (Evelyn)
 • dhr. D. Tak (Danny), voorzitter

Werkgroep E-health

Werkgroepleden:

 • mw. M. Bijlsma (Maria), voorzitter
 • 30 leden uit 25 ziekenhuizen

Werkgroep Slaap

Werkgroepleden:

 • mw. I. Kauw (Ingrid), voorzitter
 • mw. N. Rauwerda (Nienke), vice-voorzitter
 • mw. W. Kylstra (Wytske)
 • dhr. H. van Dis (Huib)

Project Veldnormen

Afgevaardigden vanuit de LVMP/PAZ:

 • mw. N. van der Veer (Nienke)
 • mw. A. Ruiten (Anne)
 • mw. W. Kylstra (Wytske)

PAZ

Richtlijnen Commissie

Commissieleden:

 • dhr. J. Looijestijn (Jeffry)
 • mw. K. van der Schoot (Kim)
 • mw. E. Spanhoff (Evanne)
 • mw. B. Wijnberg (Barbara)

Inmiddels staan de richtlijnen en ook op de website van de LVMP, zie deze pagina.

Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP)

Contactpersonen:

 • mw. T. Henken (Tamara), voorzitter
 • mw. M. van der Meer (Mariëlle), secretaris

Meer informatie over deze werkgroep kunt u vinden op het ledennet van het NIP.

Ledenraad PAZ

Afgevaardigden vanuit de sectie PAZ:

 • dhr. J. Derwig (Joost)
 • dhr. W. Wierenga (Wim)

Externe organen

waarin o.a. leden van de PAZ/LVMP zitting hebben

Long Alliantie Nederland (LAN)

 • dhr. J. Vercoulen (Jan), bestuurslid

Commissie Financiering (VWS)

 • dhr. E. van Balen (Eric)
 • mw. L. Beek (Laura)
 • dhr. S. Fischer (Steven)
 • mw. M. Fonk (Marieke)
 • mw. S. Geurts (Sofie)
 • mw. I. Höelsgens (Ingrid)
 • mw. G. Schuitemaker (Gerdien)
 • mw. R. Withaar (Rik)