LVMP commissies

Voor de LVMP zijn belangenbehartiging en het bewaken van kwaliteit belangrijke thema’s.  Het bestuur wordt hierbij ondersteund door verschillende commissies en werkgroepen met elk een specifieke rol of taak bij deze thema’s. In dit document worden de functie en werkwijze van een commissie en werkgroep nader uiteengezet. Hieronder vindt u de verschillende commissies, werkgroepen en hun leden.

Raad van Advies

Leden:

 • dhr. S. Fischer (Steven), voorzitter
 • mw. M. Fonk (Marieke)
 • mw. B. Houtzager (Bregje)
 • dhr. J. Looijesteijn (Jeffry)
 • mw. A. Ruiten (Annette)

Congres-commissie

Opdracht: organisatie van het tweejaarlijkse LVMP-congres

Commissieleden:

 • mw. K. van der Schoot (Kim)
 • mw. M. Waalwijk (Maaike)
 • mw. C. van Geenen (Caroline)
 • mw. Y. Krol (Yvette)
 • mw. I. de Vlieger (Inge

Commissie Kind&Jeugd (K&J)

Commissieleden:

 • mw. L. Beek (Laura)
 • mw. B. Houtzager (Bregje)
 • mw. H. Lootens (Hilde), heeft tevens zitting in het LVMP-bestuur
 • mw. N. Maas (Nienke), voorzitter
 • vacature, heeft tevens zitting in de K&J congrescommissie

PR-commissie

Opdracht: ontsluiten van informatie aan de leden via website, nieuwsbrief en sociale media

Commissieleden:

 • dhr. W. van den Berg (Wisse), voorzitter
 • mw. G.W.F. Dekkers (Guus)
 • dhr. J.P.C.J. Knobel (Jurgen), heeft tevens zitting in het LVMP-bestuur
 • mw. M. van Kuijk (Martine)
 • mw. M.W. van Leeuwen (Machteld)
 • mw. S. Senders (Sophie)
 • mw. C. Smeenk – Noomen (Charlotte)

Kascommissie

Opdracht: Controle uitoefenen op de financiën van de LVMP en eenmaal per jaar verslag doen aan de Algemene Ledenvergadering.

Commissieleden:

 • mw. S. Traa (Simone)
 • mw. M. Wijnandts (Mirjam)

Visitatiecommissie

Opdracht: De kwaliteit van het medisch psychologisch handelen in de ziekenhuizen waar onze leden werken te inventariseren, te beoordelen en te bevorderen, door middel van het organiseren van visitaties van ziekenhuizen waarin onze leden werkzaam zijn. De commissie maakt hierbij gebruik van een uitgebreid visitatiereglement.

Commissieleden:

 • mw. H.J.M. Brus (Rian)
 • mw. E.M. van Dijk-Lokkart (Alice)
 • mw. M. Holleman (Meike)
 • dhr. H. Horsman (Harry)
 • mw. W.A. Kylstra (Wytske)
 • dhr. dr. A.A. Knipping (Alex), voorzitter
 • mw. dr. M.M. ter Kuile (Moniek)
 • mw. M. de Lugt (Monique)
 • mw. dr. N.M. Maas-van Schaaijk (Nienke)
 • mw. I.J.W. Rijkhoff (Ivanka)
 • mw. dr. A.A.J. Schiffer (Angélique)
 • mw. dr. I.A.D.A. van Tilborg (Ilse)
 • mw. I.M. Visser (Inge)
 • mw. M.E. de Weerdt (Marli)
 • dhr. W.S. Wierenga (Wim)
 • dhr. R.A. Wijvekate (Rolf)
 • mw. J.K. Hofstee (Josta)
 • mw. R.A. Doorten (Ina), secretariaat

Commissie Onderwijs & Onderzoek

Commissieleden:

 • mw. prof. dr. A. Evers (Andrea), voorzitter, heeft tevens zitting in het LVMP-bestuur
 • mw. dr. C. Verhaak (Chris), heeft tevens zitting in het LVMP-bestuur
 • mw. C.V. van Geenen (Caroline)
 • mw. Krol (Yvette)
 • mw. S. Sankotic (Sanja), vertegenwoordigt leden die in opleiding zijn
 • mw. K. van der Schoot (Kim), heeft tevens zitting in de congres-commissie
 • mw. I. de Vlieger (Inge)
 • mw. M. Waaldijk (Maaike)

Commissie Wolter Goemanprijs

Commissieleden:

 • mw. G.J. de Boer-Zoet (Gerda), voorzitter
 • mw. A.A.J. Schiffer (Angélique)
 • dhr. W.S. Wierenga (Wim)
 • mw. M. Chatrou (Marlene), extern lid

LVMP werkgroepen

Werkgroep Bariatrie

Werkgroepleden:

 • dhr. F. Bajawri (Foruhar)
 • Mw. K. v.d. Eijnden (Karlijn)
 • mw. J. Engelen (Judith)
 • mw. A. Heessels (Astrid)
 • dhr. M. Hermens (Mark) – Voorzitter
 • dhr. S.C.H. Hinnen (Chris)
 • mw. L. Özer-Gök (Lâle)
 • dhr. T. Merkus (Theo)
 • dhr. S. Salet (Sjoerd)
 • mw. E. Sloots (Evelyn)
 • mw. A. Nieuwenhuijzen (Anneleen)
 • mw. M. van der Wal (Marieke)
 • mw. V. Sterk (Vivianne)
 • mw. C. Smeenk-Noomen (Charlotte)
 • mw. E. De Werdt (Eline)
 • mw. G. Eshuis (Gabriël)
 • mw. I. Griep (Ingrid)
 • Mw. A. Ruppert (Anna)
 • Mw. M. Gijsbers (Micky)

Werkgroep Oncologie

Doel: Een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en klinisch
werk. Tevens is de werkgroep voornemens de praktijkvariatie te verminderen bij de behandeling van veel voorkomende problemen bij kanker zoal als vermoeidheid, angst voor terugkeer, rouw en verlies.

Werkgroepleden:

 • dhr. S.C.H. Hinnen (Chris), voorzitter
 • mw. dr. A. van der Aa (Alied)
 • mw. dr. M. Schroevers (Maya)
 • mw. dr. P. Servaes (Petra)
 • mw. dr. M. van der Wal, (Marieke)
 • mw. J.K. Hofstee (Josta)
 • mw. H. Withaar (Rik)
 • mw. dr. M. van der Linden (Mecheline)

Werkgroep Farmacopsychologie

Werkgroepleden

 • dhr. H. van Dis (Huib), voorzitter
 • Vacature

Werkgroep E-health

Werkgroepleden:

 • Mw. M. Bijlsma  (Maria), secretaris
 • Mw. C de Graaff (Caren), voorzitter (gedeeld)
 • Mw. M. Wijker  (Manon), voorzitter (gedeeld)
 • Dhr. E.I.E.  de Jong (Eric)
 • Mw. P. Marsman- van der Splinter (Paula)
 • Mw. R. Dias- de Kok (Rianne)
 • Mw. E. Kakes (Emmie)
 • Mw. S. van den Heuvel- Djulic (Sanka)
 • Mw. M. Meerveld (Manon)
 • Mw. H.J.I. Vreugdenhil (Hestien)

Werkgroep Slaap

Werkgroepleden:

 • dhr. H. van Dis (Huib)
 • mw. W. Kylstra (Wytske)
 • mw. N. Rauwerda (Nienke), voorzitter

Werkgroep Somatisch-symptoomstoornis

Werkgroepleden:

 • mw. M.E. Rikkert (Marian)
 • mw. B. Wertheim (Baukje)
 • mw. L. Zonneveld (Lyonne), voorzitter

Werkgroep Diabetes

Werkgroepleden

 • Dhr. F. Snoek (Frank), voorzitter
 • Dhr. W. Wierenga (Wim)
 • Mw. M. Hogenelst (Marloes)
 • Mw. S. Traa (Simone)
 • Mw. J. Texeira de Mattos – van der Burg (Jorien), meelees-lid

Project Veldnormen

Afgevaardigden vanuit de LVMP/PAZ:

 • mw. J. van Dongen (Jeanet)
 • mw. M. Fonk (Marieke)
 • mw. W. Kylstra (Wytske)
 • mw. B. Lobbrecht (Boukje)
 • mw. A. Ruiten (Annette)
 • dhr. L. Timmermans (Leo)
 • mw. N. van der Veer (Nienke)

PAZ

Richtlijnen Commissie

Commissieleden:

 • dhr. J. Looijestijn (Jeffry), voorzitter
 • mw. K. van der Schoot (Kim)
 • vacature
 • vacature

Inmiddels staan de richtlijnen en ook op de website van de LVMP, zie deze pagina.

Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP)

Contactpersonen:

 • mw. T. Henken (Tamara), voorzitter
 • mw. K. Meijs (Karlijn), secretaris
 • 80-90 leden

Meer informatie over deze werkgroep kunt u vinden op het ledennet van het NIP.

Externe organen

waarin o.a. leden van de PAZ/LVMP zitting hebben

Commissie Financiering (VWS)

 • mw. G. Schuitemaker (Gerdien), voorzitter
 • dhr. E. van Balen (Eric)
 • mw. S. Geurts (Sofie)
 • mw. M. Fonk (Marieke)
 • dhr. S. Fischer (Steven)
 • mw. R. Withaar (Rik)
 • mw. S. Traa (Simone)
 • mw. L. Beek (Laura)
 • dhr. J. Derwig (Joost)
 • mw. B. van Balen (Bianca), aspirant lid

Long Alliantie Nederland (LAN)

 • dhr. J. Derwig (Joost), bestuurslid

Congrescommissies Samen Nog Beter (K&J)

 • vacature