LVMP commissies

PR-commissie

Opdracht: profilering en professionalisering van de medische psychologie.

Commissieleden:

 • mw. drs. A. Blok (Astrid)
 • mw. drs. G. Dekkers (Guus)
 • dhr. drs. J. Knobel (Jurgen), namens het bestuur
 • mw. drs. M. van Leeuwen (Machteld), voorzitter
 • mw. drs. M. Roffel (Marieke)

Plenaire Visitatiecommissie

Opdracht: De kwaliteit van het medisch psychologisch handelen in de ziekenhuizen waar onze leden werken te inventariseren, te beoordelen en te bevorderen, door middel van het organiseren van visitaties van ziekenhuizen waarin onze leden werkzaam zijn. De commissie maakt hierbij gebruik van een uitgebreid visitatiereglement.

Commissieleden:

 • mw. H.J.M. Brus (Rian)
 • dhr. L.P.L.H. Cuijpers (Luc)
 • mw. E.M. van Dijk-Lokkart (Alice)
 • dhr. S.J. Fischer (Steven), namens het bestuur
 • dhr. M.A.G. van Heertum (Leon)
 • mw. I.A.H.M. Hoelsgens (Ingrid), vice-voorzitter
 • mw. M.C.M. Klaver (Metha)
 • dhr. dr. A.A. Knipping (Alex), voorzitter
 • mw. dr. M.M. ter Kuile (Moniek)
 • mw. E.M. van Kuyk (Maaike)
 • mw. J.P.M. Lockefeer (Jannie)
 • mw. I.J.W. Rijkhoff (Ivanka)
 • mw. A.C. Ruiten (Annette)
 • mw. dr. A. Schiffer (Angélique)
 • mw. dr. I.A.D.A. van Tilborg (Ilse)
 • mw. I.M. Visser (Inge)
 • mw. I.H. de Vlaming (Irene)
 • dhr. S.J. van der Werf (Sieberen)
 • dhr. W.S. Wierenga (Wim)
 • dhr. R.A. Wijvekate (Rolf)
 • mw. R.A. Doorten (Ina), ondersteuning

Kascommissie

Opdracht: Controle uitoefenen op de financiën van de LVMP en eenmaal per jaar verslag doen aan de Algemene Ledenvergadering.

PAZ commissies

Zie ledennet PAZ

Richtlijnen Commissie

Commissieleden:

 • mw. drs. A. Busch (Antoinette), voorzitter
 • dhr. drs. T. Vaessen (Tim), secretaris
 • mw. drs. Spanhoff (Evanne)
 • mw. drs. Wijnberg (Barbara)

Richtlijnen op ledennet PAZ

Inmiddels staan de richtlijnen en ook op de lvmp website. Zie Pagina richtlijnen op LVMP website