COVID-19: Nazorg & Post IC Syndroom

Een nieuwe fase staat voor de deur. Nu de nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames (lijken) af te nemen, dringen nieuwe vragen zich op. Wat is er nodig aan nazorg? Hoe kan een revalidatietraject het beste ingericht worden? Wat is het Post IC Syndroom en en welke begeleiding is hierbij effectief?

In dit dossier proberen we de antwoorden op deze vragen te geven en iedereen op een overzichtelijke manier op de hoogte te houden van de meest recente landelijke ontwikkelingen met betrekking tot dit thema.

Nazorg

Post IC Syndroom (PICS)