Ontspanningsoefeningen

Het kan zijn dat uw psycholoog u aanraadt om ontspanningsoefeningen te doen. Er zijn diverse veelgebruikte ontspanningsoefeningen, zoals progressieve relaxatie en de zelfuggestieve methode. De oefeningen zijn op internet te vinden. Vraag uw psycholoog om een passende oefening voor u. Hij of zij kan deze samen met u opnemen of u verwijzen naar een betrouwbare website waarvan u ze kunt downloaden.