Opleidingssubsidie KNP is rond

Beste collega’s,
Het heeft even geduurd (!), maar inmiddels is het nu zeker dat de opleidingssubsidie voor de klinisch neuropsychologen er komt. In 2016, voor maximaal 20 plekken. En uiteraard in de jaren daarna. Dat is een zeer belangrijke steun voor de verdere ontwikkelen van ons specialisme. Instellingen kunnen nu dus een stevige tegemoetkoming krijgen voor het opleiden van een KNP-er. Tot dusver moesten ze dat zelf betalen. Aan die vervelende situatie is nu een einde gekomen. Chapeau voor die instellingen die tot dusver zelf de opleidingskosten hebben gedragen.

Met groet,
Rudolf Ponds