Oproep betaling lidmaatschap

Ieder lid dat nog niet betaald heeft,  wordt opgeroepen hier graag zo spoedig mogelijk zorg voor te dragen! Dit kan zowel online als offline.

Vanaf 2017 zal overgegaan worden op een automatisch incasso systeem. In het najaar zal iedereen hierover geïnformeerd worden.

Bij vragen over lidmaatschappen en/of wijzigen gegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@lvmp.nl).