COVID-19: Informatie voor zorgprofessionals & Peer support in het ziekenhuis

Onderstaand kunt u twee verschillende handreikingen downloaden. Een voor zorgpersoneel, met informatie over mogelijke reacties bij ingrijpende gebeurtenissen en praktische tips over hoe hiermee om te gaan. Een tweede stuk is een handreiking over het vormgeven van peer support. De stukken zijn via onderstaande rode knoppen te downloaden.

Documenten

 

Bovenstaande bestanden zijn werkdocumenten, waarvan de inhoud mogelijk nog gewijzigd wordt.
Laatste update: 22-03-2020.

Overige informatie voor zorgprofessionals:

Als u LVMP-lid bent en inlogt (rechtsboven) vindt u onderaan deze pagina, aanvullende presentaties en een stroomschema over peer- en teamsupport in het Dijklander Ziekenhuis

Informatie voor psychologen

‘Peer support’ kan van groot belang zijn in het welbevinden van zorgverleners in situatie van medische incidenten, calamiteiten of zoals bij corona: een zich geleidelijk voltrekkende dramatische gebeurtenis met dezelfde psychologische impact. We hebben literatuur en protocollen verzameld over dit onderwerp. Van onze collega’s uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland ontvingen we veel informatie, waaruit onderstaande inleiding is afgeleid. Ook de Handreiking psychosociale zorg COVID-19 (hierboven te downloaden) is gebaseerd op hun informatie, waarvoor dank.

Ramp
Hoewel de huidige corona-crisis geen ramp is in de klassieke zin van het woord, het is geen eenmalige heftige gebeurtenis zoals een vliegtuigcrash, is het wel een zich geleidelijk voltrekkende dramatische gebeurtenis met dezelfde psychologische impact. De ervaringen in Italië hopen we hier niet mee te maken. De verwachting van o.a. de intensivisten en SEH-artsen is dat we er wel serieus rekening mee moeten houden dat ook onze medewerkers in situaties komen die te vergelijken zijn met een klassieke ramp. Het is zeer wenselijk dat wij, psychologen in ziekenhuizen, daar in ondersteunen.

Ondersteuning op het werk
De rol van de psycholoog in de acute fase van een ramp of crisis is van belang vanuit de wetenschap dat het meemaken van bedreigende en heftig ingrijpende gebeurtenissen kan leiden tot angst, ontzetting en chaos, zowel bij individuen als in groepen. Blootstelling gaat samen met allerlei stressreacties, zowel psychisch als lichamelijk. Het is waardevol gebleken om te werken vanuit het uitgangspunt dat dit normale reacties zijn op een abnormale gebeurtenis. Onderzoek laat zien dat mensen verschillend reageren en dat reacties het “normale” kunnen overstijgen. Wij zijn bij uitstek de professional die in staat is om te normaliseren, en daar waar wel echt sprake is van acute psychische klachten, professioneel te stabiliseren en zo nodig door te verwijzen. Om die reden is het wenselijk om in de acute fase een deskundige aanwezig te hebben die op basis van ervaring en kennis met gezag kan opereren naar de hulpverleningsketen. Ziekenhuizen verschillen in de wijze waarop de zorg georganiseerd is. Duidelijk is dat de Medische Psychologie altijd een bijdrage kan leveren.

Boven aan deze pagina vind je in het rood een handreiking voor psychosociale zorg (voor behandelaren) en een informatieblad voor (zorg)medewerkers.

Heb je informatie over hoe jouw afdeling Medische Psychologie bijdraagt aan ‘peer support’ in het ziekenhuis, en wil je dat delen met de collega’s in het land? Stuur dan een e-mail naar pr@lvmp.nl.

Webinar

Aan bod kwam: hoe is de psychosociale zorg georganiseerd, wat zijn de do’s and don’t, hoe ondersteun je elkaar? Ook werden vragen van deelnemers beantwoord. Belangrijke les: geen psychologische debriefing, maar laagdrempelig aanwezig zijn en psycho-educatie geven. De gehele webinar is hier terug te zien.

Uitgebreide presentaties van de sprekers met extra informatie is voor leden en na inlog, hieronder beschikbaar.

Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen om de presentaties in te zien. Nog geen lid? Snel en makkelijk lid worden.

Bronnen