Programma ledenvergadering vrijdag 19 mei 2017

Geachte collega,

De meivakantie zit er voor de meesten van ons weer op. Dat betekent weer lekker aan de slag. Ook wij zijn weer druk bezig geweest een interessante, interactieve  en leerzame ledenvergadering samen te stellen.

Het centrale thema van deze dag zal zijn kwaliteit. We hebben opnieuw een centraal gelegen locatie gekozen te weten het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein (klik hier voor een routebeschrijving).

We staan in de ochtend om te beginnen stil bij de kwaliteit van onze vereniging en sectie. Profilering stond vorige keer al centraal en is de komende tijd nog steeds een belangrijk thema op de werkvloer, in het management en in de politiek. Aan de hand van informatie van onze kant alsook de verdere invulling van missie en visie, willen we met jullie in gesprek om vragen te beantwoorden en input te krijgen van onze achterban om de kwaliteit van onze vereniging weer een nieuwe impuls te geven. Maar ook zal het instemmen van nieuwe commissie leden en bestuursleden plaatsvinden. De financiële verantwoording en ook de te verwachten activiteiten rondom de wetenschappelijke dag en DAVOS 2018 zullen aan bod komen.
De tweede helft van de ochtend zal in het teken staan van voordrachten rondom de activiteiten van een belangrijke werkgroep rondom de cardiopsychologie. Simone Traa zal uitgebreid stilstaan bij de activiteiten van de landelijke werkgroep en daarbij stilstaan bij nieuwe ontwikkelingen alsook de “best practice” die we al enige tijd geleden geïnventariseerd hebben en waar we als werkdocumenten mee aan de slag willen. Doel hiervan is meer uniformiteit en zichtbaarheid in onze dagelijkse praktijk. Leren van en leren met elkaar. Aanvullend een inbreng rondom screeningsinstrument naar angst bij ICD. Het hart staat dus centraal.
Na een lunch om elkaar te ontmoeten, gaan we met het middag deel aan de slag. Hierin zal het thema Value Based Healthcare centraal staan. Niet zomaar een term, maar een nieuwe manier van werken die aansluit bij patiënt beleving en zinnige kwaliteitsanalyses. Naast de voordracht met het thema “uitkomsten om te verbeteren” van Lea Dijksman zal ook hierbij interactie voorop staan. Om dit mogelijk te maken, vragen we je onderstaande vragen en artikelen alvast voor de ledenvergadering door te nemen (leesbaar na inloggen).
We sluiten de dag af met een drankje om verder bij te praten.

Hieronder het programma samengevat. Voor de voordrachten wordt accreditatie aangevraagd voor GZ en KP psychologen. Verder zullen komende week de stukken op de website beschikbaar gesteld worden, alsook de titels van de presentaties. Houdt ook je mailbox goed in de gaten.


Programma ledenvergadering LVMP PAZ 19 mei

9.15-9.45         inloop met koffie

9.45-10.15        mededelingen LVMP/PAZ, presentatie jaarverslag, stemming voorzitter commissie kind&jeugd en nieuw bestuurslid, herbenoeming secretaris en vacature bestuur

10.15-11.15       Visie/missie wensen van de leden in 4 groepen

11.15-11.30       Prijzen van de ledenloterij en koffie pauze

11.30-12.45      Het hart centraal, presentatie cardiopsychologie en screening angst bij ICD door Simone Traa

12.45-13.30      Lunch

13.30-15.30    Value based healthcare centraal: “uitkomsten om te verbeteren”, presentatie en workshop door Lea Dijksman

15.30               Eind ronde

16.00               Borrel


Onderstaande vragen en artikelen (na inloggen) zijn ter voorbereiding op de presentatie getiteld “uitkomsten om te verbeteren” van Lea Dijksman over Value based health care :

Vragen

  • Welke uitkomsten/indicatoren verzamel je nu al?
    • Voor welke aandoening(en)?
    • Voor welke patiëntengroep(en)?
  • Gebruik je al cijfers om je resultaten (uitkomsten) te verbeteren?
  • Heb je een doelgroep voor ogen bij wie je evt. uitkomsten/indicatoren zou willen verzamelen (en het nu nog niet doet)?
  • Wat weet je al over value-based healthcare?

Artikelen

U heeft geen rechten om dit deel van de pagina te bekijken. Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen.