Psychische bril bij chronische pijn levert kostenbesparing op

Veel mensen met chronische lichamelijke pijn slikken steeds zwaardere middelen terwijl dit vaak niet helpt, concluderen Maastrichtse onderzoekers onder leiding van psychiater Carsten Leue onlangs in British Medical Journal. Leue pleit voor een integrale aanpak met oog voor psychische problemen. ‘De kostenbesparing is aanzienlijk.’