NIP Dit is de website van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). De PAZ is een sectie van het NIP.
NBMF Nederlandse Behavioral Medicine Federatie (NBMF). De NBMF zet zich in om onderzoekers en hulpverleners met elkaar in contact te brengen. De werkende LVMP leden zijn collectief lid van de NBMF.
Gezondheidzorg psychologen Hier vindt u informatie over de Beroepenstructuur van gezondheidszorg psychologen.
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties. Informatie over organisatie, werkwijze en standpunten, nieuws, publicaties en links.
VVPAZ Vlaamse site voor medisch psychologen met informatieve pagina’s. Vooral de internet-wegwijzer is een aanrader.
NVPO De nederlandse vereniging voor psychosociale oncologie richt zich op de psychologische en sociale aspecten van kanker. Met name op emoties als angst voor de dood, diepe onzekerheid en het verlies van sociale en maatschappelijke rollen.
Nationaal Programma Kankerbestrijding Het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK 2005-2010) is een breed opgezet, meerjarig uitvoeringsprogramma ter verbetering van de bestrijding van kanker in al zijn facetten: primaire preventie, secundaire preventie, kankerzorg, psychosociale zorg een voorlichting, onderzoek, deskundigheidsbevordering en indicatoren.
Artsennet Artsennet: On-line toegang tot ongeveer 1000 richtlijnen, protocollen, standaarden, leidraden en consensusbijeenkomsten van gezaghebbende organisaties, zoals wetenschappelijke verenigingen van artsen en CBO.
psychosomatische fysiotherapie Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek: informatie over de psychosomatische fysiotherapie, met o.a. nuttige literatuursamenvattingen, veel over pijnpatienten e.d.
ADHD ADHD-land: informatie van de ADHD-stichting
GGZ Drenthe Omgaan met psychische klachten: algemene informatie over psychische klachten van RIAGG Drenthe.
Digitaal Ziekenhuis Digitaal Ziekenhuis Nederland. Steeds meer ziekenhuizen van Nederland sluiten zich op deze website aan.
Gezondheidsnet Gezondheidsnet. Kan boeiende informatie bevatten, maar heeft wel veel reclame.
NIZW NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn). Vooral interessante website door de vele hyperlinks op het gebied van de gezondheidszorg.
Ministerie van VWS Ministerie VWS: voor politieke ontwikkelingen is het aangeraden hier regelmatig even langs te surfen.
ICTzorg ICTzorg: Zorgvisie en ICTzorg hebben een inventarisatie gemaakt van welke ziekenhuizen gebruik maken van welk ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), al dan niet in combinatie met een elektronisch patiëntendossier (EPD).
Bouw Ziekenhuizen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Informatie over o.a. de psychologieruimten binnen de ziekenhuizen
Trimbos Trimbos-instituut: dit is een onderzoeksinstituut en kwaliteitsorgaan dat bijvoorbeeld van het ministerie onderzoeksopdrachten krijgt en adviezen geeft op politiek gebied
Zoekmachine PubMed: Zeer behulpzame en zorgvuldige zoekmachine voor het vinden van medisch-psychologische artikelen. Absoluut een aanrader. Van de gevonden artikelen kan je samenvattingen direct opvragen en de artikelen zijn te bestellen, maar dit kan uiteraard ook via de eigen medische bibliotheek.
Vgt-gedragstherapie VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie)
Tijdschrift Gedragstherapie Tijdschrift Gedragstherapie
Journal of Behavioral Medicine Journal of Behavioral Medicine
Science Plus Group Science Plus Group – gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Leverancier van o.a. Vienna Test System en Biofeedback 2000 x-pert.Testresearch
Testresearch T & T ontwikkelt, analyseert en evalueert psychologische tests
Burotester Buro TesteR presenteert CDL (Computer Diagnostiek Leiden) per internet. Doe zelf de kleur-woord-test, fingertapping of de continous performance test. Een aanrader.
Harcourt Harcourt: Uitgever van o.a. boeken en testmateriaal op gebied van de psychologie.
Datec Datec: Uitgever van psychologische testen
Graviant Graviant: Uitgever van educatief materiaal voor psychologen die met kinderen werken. O.a. materiaal voor ADHDers.
LVE LVE (Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen)
Eetstoornis Informatie over eetstoornissen.
College voor zorgverzekeringen Het College voor zorgverzekeringen is een zelfstandige overheidsorganisatie. Het CVZ coördineert de uitvoering en financiering van de Ziekenfondswet en AWBZ.
Dutch Cochrane Centre Her belangrijkste doel van het Dutch Cochrane Centre is mensen te helpen bij het nemen van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen over interventies in de gezondheidszorg.