Signalering problemen bij chronische zieke kind

Het delen met de arts van antwoorden die chronisch zieke kinderen en hun ouders geven op vragenlijsten over hun gezondheid, leidt tot een toename van gesprekken over het psychosociaal functioneren en tot een betere tevredenheid van de arts over de geboden zorg. Dit blijkt uit onderzoek van Lotte Haverman naar chronisch zieke kinderen en het effect van de aandoening op hun ouders. Voor meer informatie over oraties en promoties zie de website: http://www.uva.nl/nieuws-agenda/agenda/oraties-promoties/item/vragenlijst-helpt-tijdige-signalering-problemen-chronisch-ziek-kind.html?date=15032013 .