Susanne Valentijn

Ik werk met heel veel plezier op de afdeling Medische Psychologie van het Catharina Ziekenhuis.

Mijn aandachtsgebied is Klinische Neuropsychologie; ik houd me bezig met de gevolgen van hersenstoornissen (zoals niet-aangeboren hersenletsel of dementie) op cognitie, emotie en gedrag. Hierbij gaat het om zowel diagnostiek als behandeling.