Verenigingen verwijzen concept rapport CVZ naar prullenmand

Utrecht, 1 februari 2013: Het conceptrapport van het College van Zorgverzekeringen (CVZ) over de Geneeskundige GGZ, is ondoordacht, wetenschappelijk slecht onderbouwd en schadelijk voor kwetsbare patiëntengroepen. Snijden in het pakket van verzekerde GGZ-zorg zoals het CVZ voorstelt, is niet de goede weg om effectieve GGZ-zorg te bereiken en om kosten te beteugelen. Dit stellen de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) in een gezamenlijke reactie. De verenigingen hebben samen meer dan 5.000 leden.