Vuistregels beveiliging digitale patiëntendossiers

In het kader van het kwaliteitsstreven van het NIP en de wens om verantwoord om te gaan met cliëntgegevens in het digitale tijdperk kwam de sector Arbeid & Organisatie NIP tot het besluit om alle leden van het NIP een handreiking bieden op het gebied van de vorming en beheer van digitale dossiers. Deze vuistregels dienen om inzicht te krijgen in de gevaren van de digitale wereld en laten tevens zien hoe met deze om te gaan met betrekking tot het gebruik van digitale cliëntendossiers. Het NIP heeft vuistregels ontwikkeld om digitale cliëntendossiers te beveiligen. LVMP leden kunnen hier klikken om deze in te zien.