COVID-19: Literatuur

Hieronder vindt u (links naar) relevante wetenschappelijke artikelen, presentaties en websites gerelateerd aan de Corona-crisis. De informatie is als achtergrondinformatie bruikbaar en toe te passen binnen behandelcontacten of bij het ondersteunen van zorgmedewerkers en familie.

Artikelen:

Presentaties:

Websites: