Advies Gezondheidsraad: Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen

De Gezondheidsraad publiceerde vandaag het advies Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen.

Een groeiende groep patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen krijgt niet de juiste zorg, doordat de zorg voor psychische en lichamelijke aandoeningen sterk gescheiden is. Dit is een fundamenteel en complex probleem dat een brede aanpak vraagt.

De nadrukkelijk gescheiden inrichting van de zorg bemoeilijkt een integrale benadering van patiënten met een combinatie van psychische en lichamelijke aandoeningen. De Gezondheidsraad adviseert om te verkennen hoe een integrale benadering gestimuleerd kan worden. Bijvoorbeeld met maatwerk in de financiering, betere toegankelijkheid van preventieve zorg voor mensen met psychische problemen, meer coördinatie en aandacht voor samenhang tussen lichamelijke en psychische aspecten in richtlijnen en in de opleiding van zorgverleners. Oplossing van een dergelijk complex en breed probleem vraagt volgens de raad aanpassing op verschillende fronten tegelijk en van verschillende betrokkenen.

Lees hier meer over op de website van de Gezondheidsraad.