Word lid van de LVMP

U kunt zich aanmelden als lid wanneer u als BIG geregistreerd psycholoog werkzaam bent in de somatische gezondheidszorg.

Wanneer u geen BIG-registratie heeft maar wel in opleiding daartoe bent, kunt u zich aanmelden als aspirant-lid.

Wanneer u niet (meer) of nog niet werkzaam bent binnen de medische psychologie maar wel op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u belangstellend lid worden.

Voor de LVMP wordt aan leden een LVMP bijdrage van € 139,- per jaar gevraagd.

NVO, NIP en NVGzP leden krijgen op deze contributie een korting en betalen € 109,- per jaar.

Let op! Kies het juiste type lidmaatschap

om problemen met online betalingen te voorkomen.

Ledenbijdrage

Categorie 2021ContributieAanmerking korting NIP/NVGzP/NVO
Gewoon lid€ 139,-Ja
Asprirant lid€ 109,-Ja
Buitengewoon lid€ 139,-Ja
ErelidGeenNvt
 
Situatie 2020:
Gewoon lid€ 139,-Ja
Aspriant lid€ 109,-Nee
Belangstellend lid€ 139,-Ja
ErelidGeennvt

Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.