Word lid van de LVMP

U kunt zich aanmelden als lid wanneer u als BIG geregistreerd psycholoog werkzaam bent in de somatische gezondheidszorg.

Wanneer u geen BIG-registratie heeft maar wel in opleiding daartoe bent, kunt u zich aanmelden als aspirant-lid.

Buitengewone leden: dit lidmaatschap kan worden verleend aan diegene die niet in aanmerking komen voor gewoon lidmaatschap maar als buitengewoon lid door het bestuur zijn toegelaten.

Voor de LVMP wordt aan leden een LVMP bijdrage van € 139,- per jaar gevraagd.

NVO en NIP  leden krijgen op deze contributie een korting en betalen € 109,- per jaar.

Komt u er onverhoopt niet uit met de registratie?

Neem dan contact op met Chantal via 040-744 0224 of mail je vraag naar vereniging@lvmp.nl.

Contributie LVMP lidmaatschap
voor NIP en NVO leden

€ 109,00 / jaar

Contributie LVMP lidmaatschap
voor LVMP leden

€ 139,00 / jaar

Contributie LVMP lidmaatschap
voor Aspirant leden

€ 109,00 / jaar

Contributie LVMP lidmaatschap
voor Buitengewone leden

€ 139,00 / jaar

Ledenbijdrage

Categorie Contributie Aanmerking korting NIP/NVGzP/NVO
Gewoon lid € 139,- Ja
Asprirant lid € 109,- Ja
Buitengewoon lid € 139,- Ja
Erelid Geen Nvt
 

Een lidmaatschap is alleen mogelijk in combinatie met automatische incasso. Hiervoor geeft u akkoord in het aanmeldformulier