Wat is de LVMP?

De LVMP (afkorting van “Landelijke Vereniging Medische Psychologie“) is in 1995 opgericht. Psychologen die werkzaam zijn in een algemeen/academisch/categoraal ziekenhuis en die lid zijn van de sectie PAZ zijn daarnaast meestal lid van de LVMP. Omdat de ziekenhuis psychologen slechts een kleine groep zijn binnen het NIP met ruim 12000 leden ervaren wij regelmatig behoefte ook een eigen geluid naar buiten te kunnen laten horen en eigenstandig te kunnen optreden in bepaalde kwesties die met name de psychologen werkzaam in ziekenhuizen aangaan. Ook is de PAZ is als sectie van het NIP gebonden aan de statuten van het NIP.

In een aantal gevallen is het wenselijk dat de ziekenhuis psychologen daadkrachtig functioneren los van het NIP. Daarom is de Landelijke Vereniging Medische Psychologie, afgekort LVMP opgericht. Deze vereniging levert middels haar contributie de extra financiële middelen die nodig zijn voor specifieke belangenbehartiging. Het bestuur van de vereniging bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van de PAZ. En ook het ledenbestand van de LVMP bestaat voor het overgrote deel uit PAZ leden. Er is geen verplichting maar PAZ leden werkzaam in een algemeen, academisch of categoraal ziekenhuis worden om bovenstaande redenen dringend verzocht tevens lid te zijn van de LVMP.

Lidmaatschap

Het gewoon lidmaatschap van de LVMP is voorbehouden aan universitair opgeleide en BIG geregistreerde psychologen/orthopedagogen werkzaam in de directe patiëntenzorg in de algemene, categorale en academische ziekenhuizen. Aspirant leden zijn psychologen in opleiding tot GZ psycholoog. Voor overige geinteresseerden bestaat het belangstellend lidmaatschap.

Voor de ledenbijdragen verwijzen wij naar de pagina ‘administratie‘.

Aanmelden

U kunt zich registreren via de rode knop ‘Word lid’ rechts boven op de website. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@lvmp.nl).