Privacyverklaring

De LVMP vindt de privacy van leden en bezoekers van de website belangrijk en gaat met grote zorgvuldigheid om met persoonsgegevens. Hieronder kunt u meer informatie vinden over hoe wij dat doen.

Verwerking persoonsgegevens leden

Vastgelegde gegevens
De LVMP legt persoonsgegevens van leden vast om een lidmaatschap bij de LVMP mogelijk te maken en de leden goed van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden opgegeven middels het aanmeldformulier op de website. Naast de informatie die noodzakelijk is om het lidmaatschap te realiseren (naam, e-mailadres, BIG-nummer), kunnen leden er voor kiezen om extra informatie op te geven. Deze database kan door leden onderling gebruikt worden en kan dienen om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden van de leden, wat bijdraagt aan een optimale belangenbehartiging.

Inzagebevoegdheid
De persoonsgegevens worden in een beschermde omgeving bewaard.
De opgegeven informatie is inzichtelijk voor bestuursleden van de LVMP, ondersteunende partijen (zoals het secretariaat en de webmaster).

Voor het voldoen van de betaling voor het lidmaatschap is Mollie als externe partij betrokken. Voor informatie over hoe Mollie omgaat met uw gegevens, verwijzen wij u graag door naar de privacyverklaring van Mollie.

Het organiseren van bij- en nascholing wordt verzorgd door Morganiseren, we verwijzen naar de privacyverklaring van Morganiseren voor meer informatie.

We gebruiken MailChimp voor het versturen van nieuwbrieven aan onze leden. Hier kunt u het  Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp bekijken.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daarmee heeft ingestemd.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens van leden worden ten minste bewaard gedurende de termijn van lidmaatschap. Bij opzegging van het lidmaatschap hebben leden de volgende keuze:

  1. De LVMP verwijdert alle gegevens van het desbetreffende lid.
  2. De LVMP mag eerder opgegeven persoonsgegevens bewaren voor eventuele alumni-bijeenkomsten of benaderen van het lid vanwege specifieke expertise.

Rechten over uw data
Als u een account heeft op deze site en/of een lidmaatschap bij de LVMP, dan kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben. U kunt ook verzoeken enige persoonlijke data die we van u hebben te verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Leden hebben op ieder moment de mogelijkheid om hun toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken, door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie. Wanneer dit de noodzakelijke persoonsgegevens betreft voor het kunnen realiseren van het lidmaatschap, betekent dit ook een beëindiging van het lidmaatschap.

Cookies
De website van de LVMP maakt gebruik van cookies uitsluitend voor het meten van effectiviteit van de website en voor uw gemak. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw computer wanneer u een website bezoekt. Bij bezoek aan onze website wordt u gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van cookies en wordt u geïnformeerd over de typen cookies die worden geplaatst. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen.

Indien u een account hebt en u logt in op deze website, dan slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties een jaar. Als u “onthoud mij” selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en rapporten over de website-activiteit op te stellen. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Sociale media cookies
Als u op onze website gebruik maakt van de social media sharebuttons, wordt er ook een cookie geplaatst. Daarmee hoeft u een volgende keer niet meer bij het betreffende sociale netwerk in te loggen om een artikel te delen. Ook kunt u dankzij deze cookies zien welke artikelen u al gedeeld hebt.

 

Content website LVMP

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van de LVMP en van derden rusten. Zo zijn artikelen, teksten, foto’s en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze documenten zonder bronvermelding te verspreiden of te wijzigen.

Links naar externe sites
De website van de LVMP bevat links naar externe internetpagina’s. De LVMP is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de privacybescherming op die pagina’s, noch voor de diensten die daarop eventueel worden aangeboden.

Linken naar website LVMP
Linken naar pagina’s van de LVMP is toegestaan op voorwaarde dat dit de naam van de organisatie niet in negatieve zin aantast.

Wijzigingen
De LVMP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Contact
Heeft u vragen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.