Artikel in De Psycholoog: Directe verwijzing naar medische psychologie zeer effectief

Somatisatie en psychische klachten kunnen medische behandeling flink bemoeilijken. De medisch specialist heeft daarvoor expertise binnen handbereik via de afdeling medische psychologie. De huisarts staat min of meer met lege handen als de problematiek complex is en de deskundigheid van de PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) overstijgt. Een succesvolle aanpak in Friesland laat zien dat het loont als huisartsen direct gebruik kunnen maken van medische psychologie in het ziekenhuis, aldus Gerdien Schuitemaker en collega’s. In de meest recente editie van de Psycholoog reageren Godfried Westen en Tessa Magnée op het pleidooi voor het mogelijk maken van een directe verwijzing naar de medische psychologie. Het volledig artikel leest u hier.