Breed draagvlak voor medische psychologie binnen de psychologische verenigingen

Medische psychologie is een onmisbare schakel binnen het multidisciplinaire gebied van de integrale gezondheidszorg. Zowel voor patiënten als voor artsen, verpleegkundigen en
paramedici zou het vanzelfsprekend moeten zijn de psychische gezondheid te betrekken in een somatische behandeling. In deze tijd van netwerkgeneeskunde is samenwerking over
schotten en muren van het ziekenhuis heen van belang voor patiënt, zorgverlener en maatschappij. De Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP) constateert dat er binnen de verschillende psychologische beroepsverenigingen toenemend aandacht komt voor de impact van (chronische) somatische aandoeningen op het psychische functioneren en de invloed van
psychische klachten op de lichaamsfuncties.

De LVMP werkt hierin samen met de Nederlandse Vereniging voor Gz-psychologie en haar specialismen (NVGZP), de Nederlandse Federatie Ziekenhuis Psychiatrie (NFZP) de sectie Psychologen Algemene en Academische Ziekenhuizen (PAZ), sectie neuropsychologie en de sectie revalidatie van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Onlangs is met dit belang voor ogen de LVMP ook toegetreden tot de federatie voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). Met hen wordt gewerkt aan een breed draagvlak voor een Nederland waarin specialistische psychologische zorg voor alle patiënten met zowel psychische als somatische klachten beschikbaar en toegankelijk is.

Wil je hieraan een bijdrage leveren, neem dan contact op met: secretaris@lvmp.nl