Brug tussen lichaam en geest

Brug tussen lichaam en geest

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat in Medisch Contact van december 2006 (nr: 49) met die mooie röntgenfoto van een vrouwenbeen met stilettohak) een artikel “Brug tussen lichaam en geest” stond van de hand van collegae Sandra Veenstra en Marieke Fonk over de kosteneffectiviteit van ons vak.

We denken dat het artikel goed bruikbaar is in uw plaatselijke overleg cq. onderhandeling met de directie en de medische staf van uw ziekenhuis.

Samenvatting

  • Patiënten bij wie somatische klachten worden veroorzaakt of versterkt door psychische problemen vormen een belangrijke kostenpost voor de gezondheidszorg.
  • Medisch-psychologische interventies zijn effectief bij de behandeling van deze groep patiënten.
  • De inzet van medisch psychologen kan leiden tot een kostendaling van de gezondheidszorg. Deze zal vooral zichtbaar worden in een daling van de consumptie van de gezondheidzorg op de lange termijn.
  • Om dit effect te bereiken, is een goede inbedding van de financiering van medisch-psychologische verrichtingen in de DBC-systematiek een voorwaarde.

[button url=”https://www.lvmp.nl/wp-content/uploads/bijlage-brug-tussen-lichaan-en-geest.pdf” color=”download” size=”small” target=”_blank”] Download hier een aanvulling op het artikel met extra literatuurverwijzingen. [/button]Hier een aanvulling op het artikel met extra literatuurverwijzingen.