Best- en Clinical Practices

Vanaf 2018 staan verschillende ‘clincial practices’ online op het ledengedeelte van de LVMP-website. Deze beschrijven een voor dat moment uitgekristaliseerde manier van werken rondom een doelgroep in de Medische Psychologie. Het gaat om zowel evidence based practices, waarvan de werkwijze wetenschappelijk onderbouwd en effectief gebleken is, als ook om inspirerende praktijkvoorbeelden, die meer ‘practice based’  genoemd kunnen worden.

Er is een onderscheid tussen ‘best practices’ en ‘clinical practices’ :

‘Best practices’ zijn het resultaat van een LVMP werkgroep die zich heeft gebaseerd op consensus vanuit praktijk en wetenschap.

‘Clinical practices’ zijn voorbeelden van organisatie en inhoud van zorg in specifieke ziekenhuizen.

Het doel van deze bundeling van de best – en clinical practices is om meer van elkaars expertise gebruik te maken, praktijkvariatie te verminderen en zo de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren.

Leden kunnen hieronder meer informatie krijgen over de best practices en clinical practices.

Bent u een geregistreerd LVMP lid? Rechtsboven kunt u inloggen om de clinical practices te downloaden. Nog geen lid? Snel en makkelijk lid worden.