De formule van angst (Jurgen Knobel)

Ziekte en gedachten over risico’s, angst, bezorgdheid en veiligheidgedrag gaan hand in hand. Ooit heb ik geleerd dat angst een combinatie is van ‘de ingeschatte ernst van de ramp’ en ‘de ingeschatte kans op de ramp’ en dat angst minder wordt als je ‘weet wat je kan doen’.

Infectieziekten als ‘het coronavirus’ (COVID-19) illustreren dit: ingeschatte ernst (sterftecijfer van 1,4% versus griep 0,1%), ingeschat risico (risicogroep, risicogebied) en veiligheidsgedrag (was je handen voor en na contact, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes).
Daarnaast beïnvloeden gekozen woorden en taal onze verwachtingen op gunstige (placebo) of ongunstige (nocebo) wijze. Berichtgeving en informatie in de media is informerend (feiten) of waarschuwend.
Ook non-verbaal gedrag, zoals de keuze om wel of geen hand (meer) te geven (en wat je daarover uitlegt) en het open houden of sluiten van afdelingen in het ziekenhuis is communicatie. Daarbij is het belangrijk dat keuzes congruent zijn, zodat onze patiënten kunnen blijven ervaren dat ze in goede handen zijn. O ja, …….”dat je in goede handen bent”…..ook zo’n belangrijke factor in het hanteren van angst.

Jurgen Knobel – Klinisch Psycholoog OLVG, secretaris LVMP
#gezondheidspsychologie #medischepsychologie #lvmp #sectiepaz #olvg #NIP #nvgzp #COVID19 #infectiepreventie