COVID-19 Pandemie: Artikel: Post Intensive Care Syndroom (PICS) en Scoping Review over de Breineffecten

PICS & Breineffecten

Ter voorbereiding op de medisch psychologische nazorg voor COVID-19-patiënten , sloegen diverse klinisch neuro-psychologen uit de regio Eindhoven de handen ineen. Gezamenlijk schreven zij, na uitgebreid literatuuronderzoek, bijgevoegd overzichtsartikel over het Post-IC syndroom en haar fysieke, emotionele en cognitieve presentaties in de diverse stadia van het herstelproces. Er worden adviezen gegeven aangaande (cognitieve) screening en behandeling. Vervolgens volgt een overzicht van de mogelijke Breineffecten ten gevolge van COVID-19, waarbij onderliggende mechanismen schematisch zijn weergegeven in een figuur.

 

Organiseren van nazorg

Het artikel kan gebruikt worden voor het inrichten van de (medisch psychologische) COVID-19 nazorg. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van bijgevoegd screeningslijst, voor verwijzing naar Medische Psychologie (met een overzicht van verwijsmogelijkheden voor psychosociale zorg).

Dit project is een resultaat van samenwerking tussen klinisch neuropsychologen uit ziekenhuizen in de regio Eindhoven: Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Máxima MC.

Auteurs:

Angela Wenting

Angélique Gruters

Yindee van Os

Sonja Verstraeten

Susanne Valentijn

 

Het gehele artikel vindt u hier: Artikel COVID-19 PICS en Breineffecten